Aktivity společnosti TEAMBUILDINGCZ jsou zaměřeny na pochopení, zlepšení a prohloubení mezilidských vztahů uvnitř lidských společenství (společnosti, firmy, sportovní týmy nebo jinak profilované skupiny lidí).
   Cílem těchto aktivit je nejen poodkrytí vnitřních vazeb v interpersonálních vztazích ale též například motivace zúčastněných jedinců k výkonu, týmovému jednání a v nejširším smyslu slova ke tvořivosti (kreativitě). To vše v rámci her, navozených                 (i zátěžových) situací a úkolů, které musí zúčastnění plnit.
   Aby byla aktivita úspěšná, musí být všichni naladěni na ne-li stejnou, tak alespoň podobnou „notu“. K navození této atmosféry musí přispět jak zadavatel (vedení firmy, vedoucí skupiny), tak samozřejmě naše společnost, jako producent (tvůrce) akce. 
  I když jde „jen“ o formu hry a vše je v podstatě „jen jako“, jsou modelové situace zařazovány a voleny naprosto cíleně. Tyto (s jistými záměry naprogramované) situace jsou při správné interpretaci výsledků a následné kvalitní analýze zdrojem mnoha cenných informací jak pro manažery a vedoucí skupin (trenéry, kouče), tak i pro samotné zúčastněné (poznání sebe sama).
  Věříme, že s naší společností zažijete mnoho doposud nepoznaného a že v nás objevíte solidního a kreativního partnera, se kterým budete rádi i nadále spolupracovat.  
 
Proč aktivita typu teambuilding?
 
   Jde mimojiné o bližší propojení vedoucího pracovního týmu se svými podřízenými a obráceně. Při těchto aktivitách se stírá a „upozaďuje“ hierarchie pracovních zařazení ve společnosti a akcentují se jiná hlediska (forma hry). Může jít i o cílené testování schopností  lidí, se kterými má vedoucí do budoucna pracovní plány, může jít ( zde v jiných než pracovních podmínkách) o potvrzení či vyvrácení domněnek, které si zúčastnění přinášejí s sebou ze zaměstnání. 

Zaujali vás naše stránky

Ano (104 | 97%)
Ne (3 | 3%)

U NÁS MŮŽETE PLATIT POUKÁZKAMA FLEXI PASS

Flexi pass.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one